Създаване на регистър на малките и средните предприятия, разработване на информационно – комуникационна система на ИАНМСП и провеждане на съпътстващи обучения на служителите

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка FED формат | PDF

Решение за прекратяване на процедурата на Изпълнителен директор

——————————————————————–

Решение за удължаване на срока FED формат | PDF

Решение за публикуване, с промяна FED Формат | PDF

——————————————————————–

1. Обявление – FED Формат | PDF

2. Решение за публикуване FED Формат PDF

3. Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Създаване на регистър на малките и средните предприятия, разработване на информационно – комуникационна система на ИАНМСП и провеждане на съпътстващи обучения на служителите”

————————————–

Въпроси и отговори

Отговори на постъпили въпроси към писмено запитване с вх. № 12-00-131-8 / 23.02.2015 г.

Отговори на постъпили въпроси към писмено запитване с вх. № 12-00-131-7 / 20.02.2015 г.

Отговори на постъпили въпроси към писмено запитване с вх. № 12-00-131-6 / 20.02.2015 г.

Отговори на постъпили въпроси към писмено запитване с вх. № 12-00-131-3 / 17.02.2015 г.

Отговори на постъпили въпроси към писмено запитване с вх. № 12-00-131-2 / 12.02.2015 г.
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube