Тринадесета конкурсна сесия на съвместна програма „Евростарс“ (Трета конкурсна сесия на съвместна програма „Евростарс-2“) краен срок: 5 март 2015 г.

Секретариатът на инициативата ЕВРИКА стартира набирането на проектни предложения в рамките на Тринадесета конкурсна сесия на съвместна програма „Евростарс“ (Трета конкурсна сесия на съвместна програма „Евростарс-2“) с краен срок за кандидатстване 5 март 2015 г. (20:00ч. CET). Насоките за кандидатстване, Насоките за допустимост, както и Насоките за работа с он-лайн системата за кандидатстване остават същите като за Дванадесета конкурсна сесия и могат да бъдат намерени на интернет страницата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в рубриката „Програми и проекти” > „Еврика” > „Кандидатстване”, както и на официалната страница на програма „Евростарс”: http://www.eurostars-eureka.eu/
Страницата е редактирана последно на: 06.01.2015
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube