Национално участие в международната изложба за потребителски стоки Nanjing International Consumer Goods Expo, 18-20.09.2015, гр. Нандзин, Китай

Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия /ИАНМСП/ организира участие в международната изложба за потребителски стоки Nanjing International Consumer Goods Expo, която ще се проведе в периода 18-20.09.2015 в гр. Нандзин, Китай.

Организаторите на изложбата предлагат около 10 безплатни стандартно оборудвани щанда за българското участие, безплатна реклама на националните участия и съдействие при провеждането на съпътстващи прояви и бизнес делегации. Всеки щанд (3 м. х 3 м.) е оборудван с 1 маса, 2 стола, мокет, 2 бр. осветителни тела, 3 рафта, контакт, фирмен надпис.

В миналогодишното издание са били представени над 400 фирми, разположени на обща изложбена площ от 12 000 кв.м. Над 40 % от участниците са били чуждестранни (от над 20 страни). Професионалните посетители са били над 3 260, а общия брой на посетителите е над 100 000.

Участие в изложбата могат да вземат производители и вносители на следните групи стоки: Сладкарска промишленост, подправки, сладка и конфитюри, мляко и млечни продукти, етнически храни, здравословна храна, олио, паста, готови храни, снаксове, бира и вино, кафе и чай, безалкохолни напитки, аксесоари и бижута, домашен текстил, чанти, подаръци, парфюмерия и козметика, мебели и обзавеждане, електроника и роботика, пречистващи системи за въздух и вода, градинско обзавеждане и др.

Изложбата протича с богата съпътстваща програма от дегустации, конференции, бизнес посещения, готварски конкурси.

Китай е най-големият търговски партньор на България в региона на Далечния Изток. През 2012 г. износът ни за азиатската страна, изчислен в щатски долари, нараства с 88%, което нарежда Китай на второ място след Турция сред експортните ни дестинации извън ЕС.

Предприятията – участници следва да поемат всички други разходи, както следва:

  • Транспорт и митническа обработката на експонати и други изложбени компоненти;
  • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);
  • Възникналите и заявени допълнителни услуги, извън горе изброените за участие;
  • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;
  • застраховка на представителите на предприятието.

Кандидатстването и одобрението за участие на националния щанд на Изложба на стоки от страните от Централна и Източна Европа се извършва чрез подаване на следните документи:

– Заявка/договор за участие в 2 оригинала (по образец), , подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно;

– Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата (валидност до 6 месеца) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване.

След одобрение на предприятието за участие в международната изложба, Заявката-договор се подписва от страна на ИАНМСП. Участниците следва да спазват Общите условия за участие в организирани от ИАНМСП промоционални прояви.

При интерес за участие в изложбата Nanjing International Consumer Goods Expo, най-късно до 19.02.2015 г., предприятието може да подаде изискуемите документи в деловодството на ИАНМСП, ул. „Леге” 2-4, 1000 София, по куриер или с електронен подпис на официалния електронен адрес на Агенцията: office@sme.government.bg.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Росица Асенова, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7980, e-mail: assenova@sme.government.bg.
Страницата е редактирана последно на: 24.01.2015
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube