Успешно приключи първата серия он-лайн курсове по счетоводство за МСП

В периода 12 януари–2 февруари 2015 г. ИАНМСП съвместно със счетоводна къща Брейн Сторм Консулт проведе първото интерактивно обучение в своята консултантска практика. За четирите сесии на уебинара се регистрираха 426 участника, 755 са заявили желание за участие в следващите он-лайн обучения. 209 човека са гледали интерактивното обучение.

Поради големия интерес и с цел мултиплициране на ефекта от тази иновативна форма на обучение, публикуваме линк за гледане на четирите сесии – https://www.youtube.com/watch?v=I6hkJFFsyjc&index=1&list=PLXI0ZPM9lOxpubMB3OXdg2yB2Xyd3A07e

ИАНМСП и счетоводна къща Брейн Сторм Консулт планират поредицата от безплатни счетоводни курсове за представители на МСП да продължи под формата на webinar.
Страницата е редактирана последно на: 02.12.2021Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: