Формуляр за окончателните резултати на кандидатите на проведения конкурс в отдел “Мониторинг и финансово управление”, Главна дирекция “Конкурентоспособност и иновации” в ИАНМСП

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите на проведения конкурс в отдел “Мониторинг и финансово управление”, Главна дирекция “Конкурентоспособност и иновации” в ИАНМСП
Страницата е редактирана последно на: 27.02.2012Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: