Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността старши юрисконсулт в отдел „Правен и човешки ресурси”, Дирекция „Финансово и административно-правно обслужване” в ИАНМСП

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите от конкурса

Списък на допуснати и недопуснати кандидатиопуснати кандидати

Обявление
Страницата е редактирана последно на: 31.10.2011Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: