Създаване на регистър на малките и средните предприятия, разработване на информационно – комуникационна система на ИАНМСП и провеждане на съпътстващи обучения на служителите, 24.04.2015 г.

1. Обявление – FED Формат PDF

2. Решение за публикуване FED Формат | PDF

3. Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Създаване на регистър на малките и средните предприятия, разработване на информационно – комуникационна система на ИАНМСП и провеждане на съпътстващи обучения на служителите”

————————————–

Въпроси и отговори

Отговори на постъпили въпроси към писмено запитване с вх. № 12-00-131-34 / 22.05.2015 г.

————————————–

Протокол №1 по чл. 68, ал.4 и ал.5 от ЗОП

Протокол №2 по чл. 68, ал.7 и ал.7 от ЗОП

————————————–

Протокол №3 – Разглеждане и оценка на документите в плик №2

Технически оценки

————————————–

Съобщение до участниците в процедура с предмет „Създаване на регистър на малките и средните предприятия, разработване на информационно – комуникационна система на ИАНМСП и провеждане на съпътстващи обучения на служителите ”

Протокол № 4 – Протокол № 4 – Публично отваряне на ценови оферти

Протокол № 5 – Оценка на предложената цена на всеки от участниците

Решение за класиране на участниците

Договор

Възстановяване на гаранции

ПлащанияСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: