Създаване на регистър на малките и средните предприятия, разработване на информационно – комуникационна система на ИАНМСП и провеждане на съпътстващи обучения на служителите, 24.04.2015 г.

1. Обявление – FED Формат PDF

2. Решение за публикуване FED Формат | PDF

3. Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Създаване на регистър на малките и средните предприятия, разработване на информационно – комуникационна система на ИАНМСП и провеждане на съпътстващи обучения на служителите”

————————————–

Въпроси и отговори

Отговори на постъпили въпроси към писмено запитване с вх. № 12-00-131-34 / 22.05.2015 г.

————————————–

Протокол №1 по чл. 68, ал.4 и ал.5 от ЗОП

Протокол №2 по чл. 68, ал.7 и ал.7 от ЗОП

————————————–

Протокол №3 – Разглеждане и оценка на документите в плик №2

Технически оценки

————————————–

Съобщение до участниците в процедура с предмет „Създаване на регистър на малките и средните предприятия, разработване на информационно – комуникационна система на ИАНМСП и провеждане на съпътстващи обучения на служителите ”

Протокол № 4 – Протокол № 4 – Публично отваряне на ценови оферти

Протокол № 5 – Оценка на предложената цена на всеки от участниците

Решение за класиране на участниците

Договор

Възстановяване на гаранции

Плащания
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube