Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Началник на отдел „Информационно обслужване на бизнеса”, Дирекция „Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия” в ИАНМСП

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите от конкурса

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Обявление
Страницата е редактирана последно на: 17.08.2011Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: