Покана за участие в Бизнес форум с контактна борса Balkan Trade Bridge 2015

В периода 18–19 юни 2015 г. в гр. София в „Кемпински хотел Маринела“ Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с Българския икономически форум организират бизнес форум с контактна борса Balkan Trade Bridge 2015 (ВТВ 2015). Проявата е в рамките на Икономическия форум за Югоизточна Европа, в който ще вземат участие министрите на икономиката на страните от региона, известни политици, дипломати и представители на деловите среди.

Основният акцент на събитието ще бъде поставен върху външната търговия на България, като освен кратка дискусионна част, ще бъдат проведени серия от предварително организирани двустранни бизнес срещи между „мениджъри покупки” на големи предприятия от България и региона и техни потенциални доставчици от България. Целта на ВТВ 2015 е създаване на платформа за осъществяване на връзки на българския бизнес с нови чуждестранни партньори, предоставяне на възможност за насърчаване на българския износ, както и интеграция на съществуващите чуждестранни инвеститори в българската икономика. Фокусът на проявата тази година е върху български производители в областта на машиностроенето, производството на метални изделия и детайли, строителни материали и детайли, ИКТ, електроника и електротехника, химия, търговия на дребно, бизнес услуги (реклама, печат и издателска дейност, счетоводство, аутсорсинг, консултантски услуги). От 10.00 до 14.00 ч. на 19.06.2015 г. за представителите на  регистриралите се компании (Supply Chain Manager/ Purchasing Manager) ще бъдат организирани поредица от двустранни бизнес срещи и работен обяд. Участието в ВТВ 2015 е безплатно.

При проявен интерес, моля, заинтересованите компании да попълнят приложения регистрационен формуляр и да го изпратят на office@biforum.org, факс 02/953 29 24 или s.zapryanova@sme.government.bg  до 15 май 2015 г. За допълнителна информация, на разположение са Игор Тодоров, координатор на събитието от БИФ, тел: 02/951 68 10 и Светла Запрянова, главен експерт в ИАНМСП, тел: 02/940 79 75. На регистрираните участници на по-късен етап ще бъде изпратена програмата на събитието.

Повече информация за първото издание на ВТВ може да бъде намерена на адрес:  http://biforum.org/event-56.html

Регистрационен формуляр
Страницата е редактирана последно на: 29.04.2015Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: