Конкурс за назначаване на младши експерт в отдел „Информационно обслужване на бизнеса”, Дирекция „Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия” в ИАНМСП

Резултати от проведения конкурс

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Обявление
Страницата е редактирана последно на: 03.08.2011Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: