Българо – йордански бизнес форум с провеждане на двустранни срещи

На 14 май 2015 г. в зала „Триадица“ на Гранд Хотел София, гр. София, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, съвместно с Йорданско-Европейската Бизнес Асоциация (JEBA), организира Българо-йордански бизнес форум с провеждане на двустранни срещи.

Целта на форума е да се осигурят възможности за създаване на преки контакти между български предприятия и потенциални техни партньори от Хашемитско кралство Йордания за производствено коопериране, за увеличаване обема на българския износ, за обмен на добри производствени и търговски практики и пр. На събитието ще бъдат представени възможности за инвестиции и бизнес сътрудничество с Йордания и ще се проведат двустранни срещи.

В състава на йорданската делегация са включени представители на 33 фирми от секторите: електроника и електротехника, химическа промишленост, строителство и производство на строителни материали, хранително-вкусова и сладкарска промишленост, производство на тютюневи изделия, дървообработване и мебелна промишленост, санитарен фаянс и обзавеждане на баня, козметика, растениевъдство, туризъм, околна среда и възобновяеми енергийни източници.

Във връзка с гореизложеното, ИАНМСП отправя покана за участие във форума към заинтересовани фирми. Желаещите следва да изпратят попълнена приложената регистрационна форма в срок най-късно до 12 май 2015 г. на е-mail адрес: office@fpg.cc

Дата и час на провеждане: 14 май 2015 г., 09:45 часа.

Място на събитието: Зали „Триадица 1 и 2“, „Гранд Хотел София”, гр. София

Програма за провеждане на Българо-йордански бизнес форум с двустранни срещи, 14 май 2015 г., „Гранд Хотел София”, гр. София:

Приложения:
Страницата е редактирана последно на: 08.05.2015

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: