Открита процедура: Cosmobeaute Indonesia 2015, (15 – 17.10.2015, гр. Джакарта, Индонезия). Краен срок за документи: 05.06.2015 г.

Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на национален щанд на международната специализирана изложба за козметика Cosmobeaute Indonesia (15.10 – 17.10.2015 г., Джакарта, Индонезия).

Cosmobeaute Indonesia се провежда ежегодно, като през 2015 год ще се проведе 10-то юбилейно издание.

На изданието на изложбата през 2014 год. участие са взели 231 изложителя от 17 държави и е посетена от 11 258 специалисти. По време на изложбата се организира бизнес форуми, B2В срещи, срещи с дистрибутори и т.н.

Индонезия е най-бързо развиващата се икономика в Югоизточна Азия и най-перспективния район за тази част от света. Страната също така е член на Г-20 икономическа група и е квалифицирана като най-новата индустриализирана държава-членка в нея.

ИАНМСП организира участието на български фирми на Cosmobeaute Indonesia 2015, при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

 1. Наем на изложбена площ;
 2. Проектиране и изграждане на щанд;
 3. Наемане на оборудване и обзавеждане;
 4. Регистрация на изложителите;
 5. Включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет);
 6. Рекламиране на участието.

Фирмите, участници в Cosmobeaute Indonesia 2015 следва да поемат всички други разходи, както следва:

 1. Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 2. Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);
 3. Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие;
 4. Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;
 5. Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на чл. 87 и чл. 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставените минимални помощи на предприятието Ви може да получите на интернет страница: www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документите, посочени в Общите условията за участие на Национален щанд, организиран от ИАНМСП:

След одобрение на предприятието за участие в международната специализирана изложба/панаир, Заявката-договор се подписва от страна на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Елица Попадийна, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 7982, e-mail: elitza@sme.government.bg и Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 7981, e-mail: traian@sme.government.bg.

При интерес от Ваша страна за участие в Cosmobeaute Indonesia 2015, в срок до 5 юни 2015 г., предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:

 • В деловодството на ИАНМСП с входящ номер.
 • С електронен подпис, на следния електронен адрес: office@sme.government.bg.Страницата е редактирана последно на: 13.05.2015
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube