Първи регионален форум по интернет управление в Югоизточна Европа SEEDIG под надслов „Интернет управление на всички заинтересовани страни: от глобалните дебати към реалностите в Югоизточна Европа”.

На 3 юни София ще бъде домакин на Първия регионален форум по интернет управление в Югоизточна Европа SEEDIG под надслов „Интернет управление на всички заинтересовани страни: от глобалните дебати към реалностите в Югоизточна Европа”. Събитието предшества тазгодишното издание на ЕвроДИГ – 4 и 5 юни, София.

В рамките на регионалната инициатива, Форумът за интернет управление (IGF), чрез своя програма предоставя стипендия за хора, които проявяват интерес в областта на интернет управлението. Програмата дава възможност за работа в Секретариата на IGF, в Женева, Швейцария, за период от шест месеца (с възможност за разширяване до 9 месеца). Стипендиантите ще придобият опит в политиката и дебата, свързан с управлението на Интернет. Предимство при кандидатстване имат представители от страните на Югоизточна Европа.

Участниците в Регионалния форум (SEEDIG), които проявяват интерес към стипендиантската програма е необходимо да изпратят заявление за участие на адрес see@intgovforum.org. Материалите за участие включват: автобиография, мотивационно писмо, както и имената и данните за контакт на две референтни лица.

Крайният срок за кандидатстване за стипендия е 7 юни 2015 г.

Участието в Регионалния форум (SEEDIG) и ЕвроДИГ 2015 е без такса, но е необходима регистрация, която може да направите на адрес http://www.eurodig.org/registration-form/  до 31 май 2015 г.

Допълнителни изисквания на стипендиантската програма могат да се намерят на сайта на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=698&id=8293

Допълнителни въпроси относно изискванията за кандидатстване за стипендия могат да се изпращат на  електронен адрес see@intgovforum.org.

Допълнителна информация относно събитията (Първи регионален форум по интернет управление в Югоизточна Европа SEEDIG и EuroDig) може да се намери на сайта на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=698 ,

както и на

http://www.eurodig.org/?id=162  и

http://www.eurodig.org/eurodig-2015/seedig/#jfmulticontent_c1183-5
Страницата е редактирана последно на: 26.05.2015
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube