Обучение за италианският опит в сектор облекло ще се проведе в София

Утре, 28 май 2015 г. в хотел “Хилтън”, зала “Мусала” от 10 ч. ще се проведе семинар за обучение в сектор облекло на тема: “Ефективни организационни и производствени процеси за конкурентоспособност на глобалния пазар: Италианският опит в сектор облекло”. Организатори са Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Италианският институт за външна търговия (ИЧЕ) в партньорство с Българската асоциация на производителите и износителите на облекло.

Как да се организират най-ефективно производствените процеси, за да бъдат фирмите от сектор текстил и облекло конкуретноспособни на международните пазари, не само от гледна точка на разходи, но и на  качество, имайки за пример опита на италианските фирми. За това ще говорят на семинара двамата лектори от Италия. Преди обед Умберто Трули ще се спре на фирмената стратегия и важната роля на качеството в производствения процес,  за оптимизиране и на отношението между клиент и доставчик. След това Алесандро Адари ще разгледа  бизнес сътрудничеството, договорите и мрежата от фирми, които, включени в обща програма, ще позволят да се развие иновацията и конкурентността на всяка отделна фирма на международния пазар.

Текстилът и облеклото са един от водещите сектори в италианската икономика и износ. Това е третия по значимост производствен сектор в Италия, с 48.590 предприятия и с 423.300  служители, с оборот от 50,7 милиарда евро (макар и със спад с 370 млн. евро). Отнася се до микро предприятия с 8,5 служители във фирма. Икономическата криза, и особено пред вид общото състояние в страната, даде своя негативен отпечатък на сектора. През последните 5 години се регистрира спад по отношение на броя на фирмите и служителите в цялата страна. По данни на СМИ – Система Мода Италия към Федерацията за текстил и Мода – фирмите са с 10.000 по-малко и с 100.000 по-малко служители. В сравнение с намалялото вътрешно търсене (потреблението на облекло в Италия отбелязва намаление за 6-та поредна година, с изключение на аутлета и електронната търговия, отбелязали ръст в продажбите), а от друга страна се е увеличила тенденцията за износ, който достига до 54% от оборота. Износът продължава да е движещата сила на сектора и през 2014 г., с 28,2 милиарда евро и ръст от 4%. и  с  излишък в търговския баланс (с повече от 9 милиарда евро през 2014 г.) на второ място след машиностроенето. Италия е на второ място по износ на текстил и облекло, след Китай.

Директорът на ИЧЕ София Чинция Бруно напомня, че „като лидер на европейско ниво, италианското производство се нарежда във високия клас продукти и е насочена основно към традиционните пазари, предимно европейски страни, следвани от Русия, САЩ и Япония, но то все повече се обръща  и към страни с голям потенциал на растеж. На много пазари италианското производство се е превърнало в символ за потребителите, благодарение на големите марки, но и на обаянието на Италия и на Произведено в Италия, които също създават марката. Италианският успех се дължи на много фактори, но най-вече на фирменото сътрудничеството в различните фази на производство до последното звено в  продажбата на дребно.”
Страницата е редактирана последно на: 27.05.2015
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube