Четиринадесета конкурсна сесия на съвместна програма ЕВРОСТАРС

краен срок: 17 септември 2015 г.

Секретариатът на инициативата ЕВРИКА стартира набирането на проектни предложения в рамките на Четиринадесета конкурсна сесия на съвместна програма ЕВРОСТАРС (Четвърта конкурсна сесия на програма Евростарс-2) с краен срок за кандидатстване 17 септември 2015 г. (20:00ч. CET). Насоките за кандидатстване и Насоките за работа с он-лайн системата за кандидатстване могат да бъдат намерени на интернет страницата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в рубриката „Програми и проекти” > „Еврика” > „Кандидатстване”, както и на официалната страница на програма „Евростарс”: http://www.eurostars-eureka.eu/

EUROSTARS – Funding excellence in innovation, Guidelines for completing an application

EUROSTARS – Funding excellence in innovation, Using the online application system
Страницата е редактирана последно на: 09.02.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube