Обучение за фирми от сектор облекло и текстил се проведе в София

Над 60 представители на МСП от сектор облекло и текстил взеха активно участие в семинар на тема “Ефективни организационни и производствени процеси за конкурентоспособност на глобалния пазар: италианският опит в сектор облекло”, което се проведе в София на 28 май 2015 г. Събитието бе организирано от ИЧЕ – Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина, и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия с подкрепата на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло (БАПИОТ).

Италианският лектор Александро Адари представи италианският опит в създаване на стратегии за работа в мрежи, като се спря подробно на следните стъпки: идентифициране на партньорите, план за мрежата, контакти за създаване на мрежата, подготвителни срещи, стратегически и оперативни преговори, тестване на работата в мрежата и оперативни резултати, формализиране, управление и оценка. Участниците в събитието получиха допълнителна информация относно формите на бизнес сътрудничеството – консорциуми за износ, консорциуми за бизнес с трети лица, временни обединения на фирми, договори за бизнес мрежа: стратегии и казуси.

На обучението бе представена и темата за основните проблеми при управлението на качеството на производствените процеси в сектор облекло. Лекторът г-н Умберто Трули представи международния стандарт ISO 9001:2008, системата за управление на качеството и акцентира върху ролята на мениджъра по качеството и на „точката на продажби“ в управлението на предприятието.

Приветствия към участниците отправиха г-жа Чинция Бруно, директор на ИЧЕ – София, г-жа Радина Банкова, председател на БАПИОТ и г-н Никола Стоянов от името на ИАНМСП.

Презентациите могат да бъдат изтеглени presentation-201505.
Страницата е редактирана последно на: 02.12.2021Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: