Проучване относно трудностите, които предприятията изпитват при транспортирането на стоки, суровини и материали

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия проучва трудностите, които предприятията изпитват при транспортирането на стоки, суровини и материали.

Резултатите от проучването ще бъдат използвани за анализ и предприемане на мерки за облекчаване на усилията ви в намиране на най-подходящ доставчик на транспортни услуги за вашата фирма и повишаване контрола и управлението на този процес във фирмата. Попълването на анкетата няма да отнеме повече от 5-8 минути.

https://www.surveymonkey.com/s/Y32X5Z8

За повече информация можете да се свържете с г-н Владимир Минев, началник отдел “Информационно обслужване на бизнеса”, тел- 02/ 940 7936, ел.поща: vminev@sme.government.bg
Страницата е редактирана последно на: 05.06.2015
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube