Балкански регионален център за насърчаване на търговията (БРЦНТ)

На 9 и 10 юни 1997 година, в гр. Солун, Гърция по време на четвъртата среща на министрите на външните работи и премиер – министрите на страните от Балканския регион е приета “Солунска декларация за добросъседски взаимоотношения, стабилност, сигурност и сътрудничество на Балканите”. Съгласно Солунската декларация е създаден Балкански регионален център за насърчаване на търговията с подписване на Междуправителствено споразумение на 13 октомври 1998 г. в гр. Анталия, Турция. Споразумението е ратифицирано от Парламента на Република България. ИАНМСП (като правоприемник на Изпълнителна агенция за насърчаване на търговията) е един от основателите на БРЦНТ. За седалище на БРЦНТ е определен гр. Анкара, Турция, а Центърът за насърчаване на износа на Турция (IGEME) – за постоянен секретариат на БРЦНТ.

Създаването на БРЦНТ има за цел подобряване на икономическото и търговско сътрудничество между страните в Балканския регион, чрез предоставяне на подходящи условия за развитие на съвместни дейности по насърчаване на търговията – разпространение на търговска, контактна и тръжна информация; поддържане на интернет-страница; издаване на информационен бюлетин; участие в международни панаири, търговски мисии и специализирани изложения; организиране на обучения, семинари и пресконференции.

В БРЦНТ членуват следните организации:

Турция – Турски център за насърчаване на износа – IGEME

България – ИАНМСП

Гърция – Организация за външна търговия – HEPO

Сърбия – Сръбска агенция за инвестиции и насърчаване на износа – SIEPA

Румъния – Център за външна търговия – CRCE

Черна гора – Министерство на икономическото развитие

Македония – Стопанска камара на Македония – MEC

Албания – Албанска агенция за бизнес и инвестиции – ALBINVEST

През 2009 г. ИАНМСП е председателстваща страна и организира 11-тата годишна среща на Изпълнителния комитет на БРЦНТ, проведена на 11 март 2009 г. в гр. София, на която е приета годишната програма за дейността на БРЦНТ за 2009 г. На срещата е прието председателството през 2010 г. да се изпълнява от IGEME.

На 11 и 12 май 2011 г. в Измир, Република Турция е проведена Търговска среща на върха „Турция – Балканите” с водеща тема „Да работим заедно за бъдещето”. Търговската среща е осъществена в рамките на програмата „Търговски мисии за балканските страни”. Основата цел срещата е да допринесе за задълбочаването на търговията и инвестициите на Балканите. Събитието е фокусирано върху участието на 10 страни от региона на Балканите – Албания, Босня и Херцеговина, България, Хърватия, Гърция, Косово, Македония, Черна гора, Румъния и Сърбия, с представянето на ключови за тези страни сектори, като: автомобилостроене и производство на авточасти, хранително-вкусова промишленост и напитки, производство на мебели, облекла, текстил, строителни материали, машиностроене и туризъм.

 

 
Страницата е редактирана последно на: 16.06.2020Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: