Корейска корпорация за насърчаване на търговията (КОТРА)

Корейска корпорация за насърчаване на търговията (КОТРА)

 

КОТРА София е основен фактор за динамизиране на двустранните търговски и бизнес отношения между Република Корея и България. Организацията оказва ефективна подкрепа на българските фирми при посещенията им на изложения в Корея, организира търговски мисии на корейски компании в България и свързването им с потенциални български партньори. КОТРА подпомага осъществяването на корейски инвестиции в България. С ефективната си и многостранна дейност КОТРА привлича за свои партньори компании от всички сектори на българската икономика.

КОТРА, първоначално Корейска корпорация за насърчаване на търговията, е основана през 1962 като национална организация за насърчаване на търговията. От тогава тя успешно улеснява развитието на корейската икономика, насочена към увеличаване на износа чрез различни дейности за насърчаване на търговията като проучване на чуждестранните пазари и намиране на бизнес партньори.  През август 1995г. насърчаването на трансграничните инвестиции и подкрепата на проекти за технологично и индустриално сътрудничество са добавени към мандата на и организацията e преименувана като Агенция за насърчаване на търговията и инвестициите.
KOTRA постоянно оперира с Invest KOREA, националната агенция за насърчаване на инвестициите. Първоначално създадена като Korea Investment Service Center(KISC), Корейски център за инвестиции през 1998г., агенцията  става правоприемник през ноември 2003г., като работи основно за подкрепа  на чуждестранните инвестиции, предлагайки по-ефикасни стимули и разширена гама от услуги.

KOTRA е достатъчно добре подготвена да проведе втори мандат за промоция на търговията и инвестициите и да повиши националния потенциал и конкурентноспособност и да изпълни крайната цел за позициониране на Корея като водеща в областта на търговията и икономиката страна в Североизточна Азия.  За да изпълни новия си мандат по-ефективно,  KOTRA отваря световна мрежа от корейски търговски центрове.
През 2008 г. вече работят 93 корейски търговски центрове в 68 страни. Използвайки максимално предимствата на е-търговията, КОТР поддържа интерактивен интернет портал INVEST KOREA, стартирал 2003г. и BuyKorea, стартирал през 2004г.

KOTRA подкрепя партньорството и кооперирането между корейски фирми с фирми от целия свят. Агенцията се стреми да засили подкрепата си в областта на бизнеса и предоставянето на услуги, като насърчава дейностите, свързани с вноса.

Интернет адрес на офиса в България: https://www.kotra.or.kr/

 
Страницата е редактирана последно на: 16.06.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube