Централна европейска инициатива (ЦЕИ)

Централно-европейската инициатива  включва 18 страни членки – Албания, Австрия, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Италия, Македония, Молдова, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Украйна, Унгария, Хърватия, Черна гора и Чешката република. В този си състав ЦЕИ обхваща територия от 2.4 млн. кв. км и население от почти 250 млн. души. ЦЕИ е първият регионален форум върху политическата карта на Централна, Източна и Югоизточна Европа, има най-дългата история и най-голямата територия сред всички регионални организации, процеси и инициативи.

България през 1992 г. получава статут на наблюдател, през 1994 г. – статут на асоцииран член, а от 1 юни 1996 г. е пълноправен член на ЦЕИ.

Приоритетните цели на Централно-европейската инициатива са развитието на сътрудничеството между страните от Централна, Югоизточна и Източна Европа; подпомагането на европейската интеграция и подготовката на страните членки за присъединяване към ЕС. ЦЕИ насърчава и подкрепя преходните процеси в страните членки чрез развитието на регионалното сътрудничество на гъвкава и прагматична основа по въпроси от взаимен интерес. Създава атмосфера на взаимно разбирателство,  в която могат да бъдат обсъждани, планирани, изучавани, финансирани и осъществявани национални проекти и многостранни програми, които се приемат с консенсус.

Всяка година по ротационен ред страните-членки поемат председателството на ЦЕИ за една календарна година. България бе председател на ЦЕИ през 2007 г. От 1 януари 2009 г. председателството на ЦЕИ бе поето от Румъния, от януари 2010 г. председател   е Черна гора.

ЦЕИ изпълнява своята дейност чрез различни структури:
Правителствено измерение, състоящо се от: Годишна среща на правителствените ръководители, Годишна среща на министрите на външните работи, срещи на министрите на икономиката и на други отрасли (по предложение на председателството на ЦЕИ през съответната година), Икономически форум на високо ниво (ИФВН), Младежки форум; периодични срещи на Комитета на националните координатори на ЦЕИ, различни конференции и семинари.

Бизнес измерение, което провежда Конференция на Централно-европейските търговско-промишлени палати и подпомага Икономическия форум на ЦЕИ.

Ръководен орган на ЦЕИ е Годишната Среща на правителствените ръководители на страните членки на ЦЕИ. По време на срещата на правителствените ръководители на страните членки на ЦЕИ на 27 ноември 2007 г. в София бяха одобрени решения по репозиционирането на Инициативата. Основните въпроси в решенията бяха насочени към подобряване на финансовото състояние на Инициативата; определяне на мандата, оптимизиране на оперативните дейности и работните структури на ЦЕИ, съкращаване и модифициране в съответствие с новите реалности на бъдещи области на сътрудничество, както и препоръки за подобряване на политическия диалог и отношенията с ЕС и останалите регионални партньори.

Дейността на ЦЕИ на експертно равнище се координира от Комитет на националните координатори (КНК) – старши служители в съответните министерства на външните работи, които се срещат периодично. КНК отговаря за ръководството на конкретното експертно сътрудничество, взема решения относно осъществяването на съответните програми и проекти и подготвя документите, които се приемат на срещите на министрите на външните работи и на правителствените ръководители.

Дейността на различните структури се подпомага от Изпълнителен секретариат (ИС). Той е създаден през 1996 г. в Триест, Италия, като Център за информация и документация на ЦЕИ. От м. ноември 1997 г., по предложение на Италия, той е преименуван в Изпълнителен секретариат на ЦЕИ, с което е направена стъпка към институционализиране на Инициативата. Дейността на Секретариата се финансира от правителството на Италия, а разходите за генералния секретар и неговите заместници се поемат от изпращащата ги страна. Генерален директор от самото създаване на ИС е представител на Австрия – посланик Харалд Крайд. Според Процедурните правила за дейността на ЦЕИ, един от заместник-генералните директори винаги е представител на Италия, а вторият се избира от останалите страни-членки. На срещата на министрите на външните работи в София на 18 май 2007 г., след компромис между Италия и Австрия, бяха избрани двама нови генерални директори – за 2008 и 2009 г. посланик Пиетро Аго (Италия) и от 2010 г. посланик Герхард Пфанцелтер (Австрия).

Секретариатът за проекти на ЦЕИ е със седалище в Лондон. Създаден е през 1991 г., за да управлява Доверителния фонд към ЕБВР, съставен изцяло от вноска на италианското правителство. Ръководител на Секретариата от м. май 2005 г. е Гуидо Паолучи (Италия).

Съвместно с Председателството за съответната година, Секретариатът за проекти на ЦЕИ е съорганизатор на Икономическия форум. Успоредно с провеждането на Икономическия форум на ЦЕИ се провежда и Кръгла маса на министрите на икономиката на страните-членки. Тази практика води началото си от 2004 г., когато словенското председателство на ЦЕИ организира Икономическия форум в този нов формат. Х-ият Икономически форум на високо равнище /ИФВН/ се проведе в София на 20-21 ноември 2007 г., като и в неговите рамки бе организирана Кръгла маса на министрите на икономиката. Във Форума взеха участие над 1800 души – министри, бизнесмени и др. Съорганизатор бе Българският икономически форум.

Централно-европейската инициатива на търговските камари /СЕССІ/ обединява националните федерации на търговските и индустриални камари на страните членки на ЦЕИ и е основният механизъм на Икономическото измерение на ЦЕИ.

В съответствие с решенията по репозициониране на ЦЕИ, от началото на 2008 г. дотогавашните Работни групи на Инициативата са преобразувани в Координационни звена, съставляващи мрежа от експерти от страните-членки. Координационните звена са натоварени със задачата да участват не само в оценяването на проекти, кандидатстващи за съфинансиране от ЦЕИ, но и в реализирането на проектите, както и в предоставянето на съвети (под ръководството на ИС на ЦЕИ) по въпроси от стратегическа важност в съответната област, предлагане на експерти за включване в групите за реализиране на проекти и (когато е подходящо) директно участие в тях, както и предлагане на специфични проекти и дейности. Същевременно се предвижда запазване на възможността за създаване на временни работни групи в случай на необходимост.

ИАНМСП участва активно в работата на Икономическия форум на ЦЕИ, работната група за малки и средни предприятия. България беше домакин на 11-тия  Икономически форум , който се проведен в София, 8-10 юни 2008г. По време на форума се състоя среща на министрите на икономиката на страните-членки.

Интернет адресът на ЦЕИ е: https://www.cei.int/ 

 

 

 
Страницата е редактирана последно на: 02.07.2014
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube