Световният търговски център (ITC)

Основан през 1964г., Световният търговски център (ITC) е фокусираща точка в системата на Обединените нации за търговия, свързана с техническа помощ. Съвместно със СТО и Обединените нации чрез Конференцията за търговско развитие UNCTAD, ролята на ITC е да даде възможност за развитие на малкия бизнес, увеличаване на износа в развиващите се страни и страните в преход, създаване на устойчиви икономики , предоставяне на партньори и приобщаващи търговски решения за развитие на частния сектор, работа с институциите и подкрепа на политиците в интегрирането на частния сектор в глобалната икономика. По отношение на износителите ITC прилага политика на укрепване на международната конкурентоспособност на предприятията в развиващите се страни и икономики в преход, както и развитие на възможностите на доставчиците на търговското обслужване в подкрепа на износителите.

ITC базира своята дейност на Стратегически план за работа на центъра за периода 2010-2013г.

Интернет адресът на организацията е : http://www.intracen.org
Страницата е редактирана последно на: 29.08.2013
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube