Документи за участие на Национален щанд, организиран от ИАНМСП в международна специализирана изложба/панаир, в сила от 22.07.2015 г.

По проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001, „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”:
Страницата е редактирана последно на: 25.07.2017


Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: