Удължаване на срока за набиране на документи за участие в търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на ЕКСПО 2015, гр. Милано, Италия, в периода 8.09-11.09.2015 г.


В изпълнение на Дейност 5 по Проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че ИАНМСП удължава срока за подаване на документи за участие в търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на  ЕКСПО 2015, гр. Милано, Италия, в периода 8.09-11.09.2015 г., до 31 юли (петък) 2015 г., включително.

Комплектите документи за кандидатстване, публикувани на интернет страницата на ИАНМСП и на Националния експортен портал, както и Общите условия за участие в търговската мисия остават валидни.

За допълнителна информация може да се обръщате към Елица Попадийна, главен експерт в дирекция „Интернационализация на МСП”, тел.: 02 940 79 82 и  Мирела Тасева, старши експерт в дирекция „Интернационализация на МСП”, тел.: 02 940 79 83.

Страницата е редактирана последно на: 27.01.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube