Конкурс за назначаване на държавни служители на длъжност Старши експерт в отдел „Комуникация и повишаване на конкурентоспособността на МСП“ в Главна дирекция „Развитие на малките и средните предприятия“

Конкурс за назначаване на държавни служители на длъжност Старши експерт в отдел „Комуникация и повишаване на конкурентоспособността на МСП“ в Главна дирекция „Развитие на малките и средните предприятия“

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за защита на концепция

Списък на допуснати и недопуснати кандидати  до интервю

Списък с окончателните резултати от конкурса
Страницата е редактирана последно на: 01.10.2015
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube