Информация за търгове, обявени от Министерството на петрола на Ирак за покупка на оборудване и резервни части

 

Министерството на петрола на Република Ирак обявява търгове №№ 3522/2015, 1313/2015, 1343/2015 за покупка на оборудване и резервни части. Информация за условията за подаване на оферти е публикувана на страницата www.oil.gov.iq, рубрика Advertisments – Tenders & Bids, както следва:

 

Seq.

Directorate Name

Subject

Tender No

Release Date

Close Date

Extention Date

14

MIDLAND REFINERIES COMPANY (MRC)

RIM SEAL FIRE PROTECTION SYSTEM FOR FLOATING ROOF TANK

3522/2015

2015-08-04

2015-08-31

NO Extention:

15

MIDLAND REFINERIES COMPANY (MRC)

TUBE & TUBE BUNDLE

1313/2015

2015-08-04

2015-08-31

NO Extention:

16

MIDLAND REFINERIES COMPANY (MRC)

SUPPLEMENTARY &METERS SIGNAL PAIRED CABLE

1343/2015

2015-08-04

2015-08-31

NO Extention:

 

За допълнителна информация може да се обръщате към:

Mr. Saad Noori Mohammed

G. Manager

E- mail: info@mrc.oil.gov.iq; purchase@mrc.oil.gov.iq
Страницата е редактирана последно на: 18.08.2015

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: