Покана за участие на български фирми в търг за разработване на находище на мрамор в Република Киргизстан

Правителството на Република Киргизстан обявява търг за разработване на находище на мрамор Арым II – 17 участък на Южен Терек.

Подробна информация за условията за участие в търга е публикувана на следния интернет адрес – www.geology.kg. Крайният срок за подаване на документи е 28 август 2015 г. (15.00 часа).

Фирмите, които проявяват интерес към офертата, могат да получат информация и от приложените документи
Страницата е редактирана последно на: 20.08.2015

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: