Одобрени фирми за участие в международната изложба за хотелско и ресторантьорско оборудване HOST 2015 (23 – 27.10.2015 г., Милано, Италия)

 

1. „АБ – Терм“ ООД

2. „Гесоп“ ЕООД

3. „Инокс Р“ ЕООД

4. „Стефан Щерев“ ЕООД
Страницата е редактирана последно на: 25.08.2015

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: