Българо – китайска (Нингбо) бизнес конференция с провеждане на двустранни срещи, 18 септември 2015 г., зала „Пловдив 1“, х-л „Новотел.”, гр. Пловдив. Краен срок за регистрация – 14 септември 2015 г.


Във връзка с изпълнението на Дейност 5 “Организиране на промоционални прояви в страната и чужбина”, поддейност 5Б „Организиране на двустранни бизнес срещи и форуми в страната” по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че на 18 септември 2015г. в зала „Пловдив 1“ на хотел „Новотел”, гр. Пловдив, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, организира Българо – китайска (Нингбо) бизнес конференция с провеждане на двустранни срещи.

Целта на конференцията е участниците да се запознаят с икономическите условия и възможности за двустранно сътрудничество, да се създадат преки контакти между българските предприятия и потенциални техни партньори от Китайската народна република, за производствено коопериране, увеличаване обема на българския износ, обмен на добри производствени и търговски практики, други.

В Българо – китайската (Нингбо) бизнес конференция ще вземат участие представители на фирми от гр. Нингбо, от следните сектори и подсектори: текстил, търговия, инсталации, внос и износ на механични и електронни продукти, машини за шприцоване в леярството, калайна спойка, производство на играчки, рециклиране и околна среда, лека промишленост, строителство, машини, осветление и осветителни тела, производство на медицински инструменти, медицинска апаратура и стоматологични инструменти, земеделски храни и ХВП, водомери, топломери и електромери, авточасти, електроника за автомобили – мобилни телефони, аксесоари, трансформатори и зарядни устройства, недвижими имоти, туризъм, маркетинг, производство на постоянни магнити, акрилни продукти, магнитни моторни части, изделия от пластмаса, лампи от неръждаема стомана, опаковъчни контейнери за храни, мобилни оператори и мобилна техника, фирми занимаващи се с износ и внос на стоки, фирми в сферата на слънчевите енергийни електроцентрали тип Нова енергия и др.

Във връзка с гореизложеното, ИАНМСП отправя покана за участие в конференцията към заинтересовани фирми.

Желаещите следва да изпратят попълнена приложената регистрационна форма в срок най-късно до 14 септември 2015г. на е-mail адрес: office@fpg.cc

Регистрационна форма

Списък на фирмите от гр. Нингбо, Китай

Конференцията се организира с любезното съдействие на Българо-китайската асоциация за бизнес развитие и Община Пловдив.

Дата и час на провеждане: 18 септември 2015г., 11:00 часа.
Място на събитието: Зала „Пловдив 1“, хотел „Новотел”, гр. Пловдив
Програма за провеждане на Българо – китайска (Нингбо) бизнес конференция с провеждане на двустранни срещи, 18 септември 2015г., хотел „Новотел”, гр. Пловдив:

Час

Програма

10.00 – 11.00

Регистрация на участниците пред зала „Пловдив 1“

11.00 – 12.30

Официално откриване на форума в зала „Пловдив 1“

12.30 – 13.00

Обяд

13.30 – 14.00

Пресконференция в зала „Пловдив 1”

13.00 – 15:00

Провеждане на двустранни бизнес срещи с участниците в зала „Пловдив 1“

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на икономиката

Страницата е редактирана последно на: 04.09.2015
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube