Обявена тръжна процедура за доставка на трансформатори в Хърватия

Националният електропреносен оператор на Хърватия – HOPS, е обявил обществена поръчка за доставка на силови трансформатори с монтаж за електропреносната система на страната. HOPS е ангажиран с поддръжката, изграждането и развитието на преносната електрическа система.

Стойността на обществената поръчка е 64 000 000 куни или 8 533 333 евро.

Фирмите могат да получат информация и указания за участие в тръжната процедура на следните координати:

Kupska 4

10000 Zagreb

Tel: +358 51 71 07 80; +358 5 71 08 11

Fax: +358 51 27 14 67; +385 51 27 13 95

E-mail: jn-et@hops.hr

Лица за контакт:

Zdravko Sojat

Dunja Barjaktric
Страницата е редактирана последно на: 11.09.2015

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: