Прекратява се открита процедура за участие в международната мебелна изложба The Belgrade Furniture Fair 2015 (10–15.11.2015 г., Белград, Сърбия)


Прекратява се открита процедура за участие в международната мебелна изложба The Belgrade Furniture Fair 2015 (10–15.11.2015 г., Белград, Сърбия), поради недостатъчен брой заявки за участие.

Страницата е редактирана последно на: 24.01.2016

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: