Удължаване на срока за набиране на документи за участие на международна специализирана изложба-форум DIGIT.EMEA 2015 (WEBIT) за ИКТ, 18–19.11.2015 г., гр. Истанбул, Турция


В изпълнение на Дейност 6 по Проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че ИАНМСП удължава срока за подаване на документи за участие за участие на международна специализирана изложба-форум DIGIT.EMEA 2015ународния форум-конгрес WEBIT 2015, 18–19.11.2015 г., гр. Истанбул, Турция, до 04.11.2015 г., включително.

Комплектите документи за кандидатстване, публикувани на интернет страницата на ИАНМСП и на Националния експортен портал, както и Общите условия за участие в търговската мисия остават валидни.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Елица Попадийна, тел. 02/ 940 79 82, e-mail: elitza@sme.government.bg и г-н Иво Илиев, тел.: 02/ 940 79 78, e-mail: i.iliev@sme.government.bg .

Страницата е редактирана последно на: 27.01.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube