Белгийска фирма търси за партньори български фирми за покриви; фирми, които произвеждат защита от падане на сгради; фирми, които произвеждат професионално предпазно облекло

В Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия постъпи информация от фирма ATAB NV, изпълнител на покриви и хидроизолации, която търси български партньори в следните специфични области:

• Фирми за покриви, които искат да работят като подизпълнител (предлагащи изграждане на плосък покрив с битумни и EPDM хидро и топлоизолация) за проекти в Белгия

• Фирми, които произвеждат защита от падане на сгради. В случай, че те не произвеждат защитни системи против падане, но произвеждат скеле или други метални продукти, също би могло да се осъществи среща

• Фирми, които произвеждат професионално предпазно облекло

Фирма ATAB NV е заинтересована да се срещне и с фирми, които имат интерес да изнасят продуктите си в Белгия. Фирмата притежава голяма професионална мрежа в Белгия и може да помогне на тези фирми да търсят дистрибутори или търговци на дребно (retailors).

 

Текст на английски:

„As General Manager of ATAB NV, contractor in roofing and waterproofing, I am looking for Bulgarian partners in the following specific areas:

• Roofing companies who want to work as subcontractor (offering labour for flat roof bituminous and EPDM waterproofing and insulation) for projects in Belgium

• Companies who manufacture fall protection on buildings. Even if they do not produce yet the fall protection-systems, but for example scaffolding or other metallic products, it will be interesting to meet

• Companies who manufacture work-safety clothing

Besides that, I am very interested to meet other companies (in all sorts of businesses) who are interested to export their products to Belgium. As I have a large professional network in Belgium, I can help these companies out to find distributors or selling points (retailors).“

 

За контакти:

Mr. Herman De Backker

General Manager

ATAB

Projects in waterproofing

Tel: +32 3 250 14 70

Fax: +32 3 253 00 44

E-mail: herman.debackker@atab.be

или чрез

Г-жа Мария Гълъбова

Търговско-икономически съветник

Посолство на България в Брюксел

m.galabova@mee.government.bg

0032 2 374 7862

 

Maria Galabova

Head of Commercial and Economic Section

Embassy of the Republic of Bulgaria in Belgium

Tel.: +32 2 374 47 88

Fax: +32 2 375 84 94

m.galabova@mee.government.bg
Страницата е редактирана последно на: 02.12.2015

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: