Търговски мисии в Турция

Паралелно на някои значими изложения в Турция се провеждат и търговски мисии. Тези мисии, координирани от Министерството на икономиката на Република Турция, се организират от съюзите на износителите, на които официално се възлага тази задача и една фирма-организатор на изложения. Целта на тези мисии е да свържат чуждестранните купувачи с турските производители и износители и по този начин да съдействат за развитието на двустранната търговия. В тази връзка по един представител на българските фирми-вносителки от съответния бранш е поканен на следните търговски мисии:

  1. Anfaş Food Product – 23-то международно специализирано изложение за храни и напитки, 09-12 февруари 2016 г., гр. Анталя, http://www.anfasfoodproduct.com;
  2. Win Eurasia Metalworking – изложение за металообработващи машини и технологии, 09-12 февруари 2016 г., гр. Истанбул, http://win-metalworking.com/en.

Разходите по настаняването, включително и закуската, на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Република Турция. Програмата, предвидена за представителите на фирмите-участнички включва брифинг, двустранни срещи, посещение на изложението и посещение на производствени бази.

Регистрационните форми следва да бъдат изпратени на електронната поща на Търговската секция за търговската мисия към Anfaş Food Product (e-mail: info@anfas.com.tr) и за търговската мисия към Win Eurasia Metalworking (e-mail: info@hf-turkey.com) най-късно до 22 януари 2016 г.

Приложения: Регистрационна форма
Страницата е редактирана последно на: 07.01.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube