Въвеждане на ограничителен режим при вноса на определени стоки в АР Египет

В Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия се получи от Посолството на Р България в Кайро указ №9992/2015 г. на Министерство на търговията и индустрията (на англ. език), относно правилата за регистрация на предприятията, получили сертификат, разрешаващ износ на тяхна продукция за Египет.

Документът е придружен от детайлна информация (на бълг. език), подготвена от СТИВ-Кайро, касаеща различни елементи на ограничителния режим, измененията в процедурите по валутните разплащания, видовете стоки, обхванати от новия ограничителен режим и т. н.

Приложение:

указ №9992/2015 г. на Министерство на търговията и индустрията (на англ. език)

информация (на бълг. език)
Страницата е редактирана последно на: 20.01.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube