Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум в гр. Будапеща, Република Унгария, 16-18 март 2016 г.

В периода 16-18 март 2016 г. г-н Божидар Лукарски, министър на икономиката, ще посети гр. Будапеща, Република Унгария по покана на своя унгарски колега г-н Петер Сиярто, министър на външните работи и търговията на Унгария.

В рамките на визитата, на 17 март 2016 г. се предвижда министър Лукарски да  открие бизнес форум с двустранни срещи между представители на деловите среди на двете държави. Провеждането на бизнес форума е предварително съгласувано с унгарската страна, с Посолството на Република Унгария в България и с Ръководител на СТИВ в Будапеща. Бизнес форумът ще има за цел насърчаване на директните контакти между българските и унгарските делови среди при създаване на благоприятни условия за развитие на двустранните търговско-икономически отношения.

Във връзка с гореизложеното, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) сформира бизнес делегация от представители на български предприятия от следните сектори: хранително-вкусова промишленост, вино и алкохолни напитки, металообработване, мебелно производство, енергетика, туризъм, околна среда, водна инфраструктура /пречиствателни станции, водоснабдяване и канализация/,  транспортна инфраструктура и др., която ще участва в бизнес форума в гр. Будапеща на 17 март 2016 г.

Желаещите за участие в делегацията, следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 19.02.2016 г. на е-mail адрес: s.zapryanova@sme.government.bg. Допълнителна информация може да получите от Светла Запрянова, главен експерт в дирекция „Интернационализация на МСП“ на телефон 02/940 7975.

Организацията по цялостното пътуване на бизнес делегацията, включително настаняване, вътрешни трансфери и участие в бизнес форума с двустранни срещи се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на Ръководител на СТИВ Будапеща и партньорските на ИАНМСП организации на място.

Всички разходи, свързани с издаването на самолетни билети, хотелско настаняване, застраховка, вътрешен трансфер и дневни, са за сметка на участниците. На регистрираните участници допълнително ще бъдат изпратени информация с финансовите параметри и подробна програма на посещението.

Приложение: Регистрационна форма

Списък с регистрираните за участие в бизнес форума унгарски фирми
Страницата е редактирана последно на: 11.02.2016Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: