Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум в гр. Техеран, Ислямска република Иран, 6-9 март 2016 г.

В периода 6-9 март 2016 г. в гр. Техеран, Ислямска република Иран, ще се проведе Осемнадесетата сесия на Междуправителствената българо-иранска смесена комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество. Председател от българска страна на Комисията е г-н Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

В рамките на сесията се предвижда в гр. Техеран да бъде проведен бизнес форум с двустранни срещи между представители на деловите среди на двете държави. Провеждането на бизнес форума е предварително съгласувано с иранската страна и с Ръководителя на СТИВ Техеран. Бизнес форумът ще има за цел насърчаване на директните контакти между българските и иранските делови среди при създадените благоприятни условия за развитие на двустранните търговско-икономически отношения в резултат на изпълнението на Съвместния всеобхватен план за действие по иранската ядрена програма.

Във връзка с гореизложеното Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) сформира бизнес делегация от представители на български предприятия от следните сектори: хранително-вкусова промишленост, информационни и комуникационни технологии, текстил, химия, козметика, фармация, селско стопанство, енергетика и енергийна ефективност, автомобилна индустрия /резервни части и аксесоари/, металодобив, машини и съоръжения, строителство, инвестиции, електротехнически продукти и уреди, медицинско оборудване, транспорт, банков сектор и др.

Желаещите за участие в делегацията следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма и копие от международен паспорт с най-малко шестмесечна валидност, най-късно до 05.02.2016 г. на е-mail адрес: s.zapryanova@sme.government.bg. Допълнителна информация може да получите от Светла Запрянова, главен експерт в дирекция „Интернационализация на МСП“ на телефон 02/940 7975.

Организацията по цялостното пътуване на бизнес делегацията, включително съдействие при издаване на виза, настаняване, вътрешни трансфери и участие в бизнес форума с двустранни срещи се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на Ръководител на СТИВ Техеран и партньорските на ИАНМСП организации на място.

Всички разходи, свързани с издаването на виза, самолетни билети, хотелско настаняване, застраховка, вътрешен трансфер и дневни, са за сметка на участниците. На регистрираните участници допълнително ще бъдат изпратени информация с финансовите параметри и подробна програма на посещението.

Приложение: Регистрационна форма

 
Страницата е редактирана последно на: 27.01.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube