Информация относно Евростарс 2

Правилата по НИФ се преработват съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година. В рамките на месец февруари 2016 г. предстои тяхното утвърждаване. Утвърдените правила ще бъдат публикувани на официалната страница на ИАНМСП. Очакват се промени по отношение финансирането на проекти по Евростарс 2. По – подробна информация може да получите от Националния проектен координатор.
Страницата е редактирана последно на: 10.02.2016

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: