Информация относно Евростарс 2

Правилата по НИФ се преработват съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година. В рамките на месец февруари 2016 г. предстои тяхното утвърждаване. Утвърдените правила ще бъдат публикувани на официалната страница на ИАНМСП. Очакват се промени по отношение финансирането на проекти по Евростарс 2. По – подробна информация може да получите от Националния проектен координатор.
Страницата е редактирана последно на: 10.02.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube