Въпросник по проект SESAME Net

Новосъздадената европейска мрежа SESAME Net – Supercomputing Expertise for Small And Medium Enterprises, както и едноименният проект, стартираха официално през юли 2015 г. SESAME Net насърчава използването от малките и средните предприятия на високопроизводителни компютърни технологии. Технологии като високопроизводителните пресмятания и наличието на ресурси за извършването им стават незаменими за по-добрата адаптация към нуждите на пазара, особено що се отнася до иновациите и бързото обновяване на предлаганите продукти и услуги. За съжаление, обаче, за МСП е изключително трудно да получават достъп до така важните високопроизводителни ресурси и ноу-хау за използването им.

Проектът SESAME Net се финансира от Европейската комисия чрез Програмата за наука и иновации „Хоризонт 2020”, като бюджетът е 2 млн. евро. Партньор от българска страна е Институтът по информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките.

Инициатори на проекта са различни европейски високопроизводителни центрове и организации, които първоначално ще обменят най-добри практики и опит в сътрудничеството с МСП. На базата на този опит мрежата ще работи върху създаването на стратегии за подобряване на услугите, които се предоставят на МСП, и ще повиши нивото на осведоменост относно ползите и възможностите, които високопроизводителните технологии предоставят.

По Работен пакет 5 на проекта е предвидено събиране чрез анкетна карта на информация за нуждите и изискванията на МСП, що се отнася до услугите, свързани с високопроизводителни пресмятания. Високопроизводителните пресмятания включват употребата на сървъри, клъстери и суперкомпютри плюс свързаните с тях софтуер, инструменти, компоненти, интерконектори, дискова памет и услуги за научни, инженерни и аналитични задачи, които изискват големи изчислителни ресурси, памет и управление на данни.

Въпросникът е анонимен и е достъпен на български език на следния линк http://enquisas.cesga.es/index.php/265291 Представители на МСП, които проявяват интерес към попълване на въпросника и имат допълнителни въпроси, може да ги отправят на тел. (+359) 2 9796639 или на следния електронен адрес: gurov@bas.bg.
Страницата е редактирана последно на: 01.03.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube