Обявени търг и конкурс в Индия

В Посолството на Република България в Делхи е постъпила информация относно:

  1. Търг за доставка на лъчисти конвектори.
  2. Обява за конкурс за външен експерт от корпорация „Нефт и природен газ“ в Република Индия, който да налага вето върху оценката на разходите и методологията за оценка разходите по отношение на офшорни проекти.

Подробна информация за условията за участие може да се получи от сайта http://www.gailonline.com/
Страницата е редактирана последно на: 12.02.2016

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: