Конкурс за назначаване на държавен служител Директор на дирекция, дирекция „Административна“

Обявление

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за конкурса за държавен служител Директор на дирекция, дирекция „Административна“

Списък за допуснати и недопуснати кандидати до защите на представените концепции за участие в конкурса за длъжността държавен служител Директор на дирекция, дирекция „Административна“

Списък за допуснати и недопуснати до интервю кандидати в конкурса за длъжността държавен служител Директор на дирекция, дирекция „Административна“

Окончателни резултати на кандидатите от конкурса за назначаване на държавен служител за длъжността Директор на дирекция, дирекция „Административна“

 




Страницата е редактирана последно на: 15.04.2016




Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg



Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube