Предлагаме продукти на хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето и електрониката на Туркменистан

„Желаем да развиваме всестранно, дългосрочно и взаимноизгодно партньорство във всички области от взаимен интерес с Туркменистан“, заяви заместник-министърът на икономиката Любен Петров по време на срещата си с Нурмухаммет Оразов, началник на международния отдел на Съюза на индустриалците и предприемачите на Туркменистан. Заместник-министърът посочи, че сътрудничеството между двете страни може да бъде задълбочено в областта на търговията, строителството, хранително-вкусовата промишленост, енергетиката и туризма. „Имаме потенциал за износ за Туркменистан на зеленчукови смеси, консерви, машини за хранително-вкусовата промишленост, цигари, строителни материали, кабели и оптични влакна, изделия на машиностроенето и електрониката“, отбеляза заместник-министърът на икономиката. Той заяви подкрепата на Министерство на икономиката във връзка с подписаното Споразумение между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ и Съюза на предприемачите на Туркменистан и подчерта, че то ще спомогне за разширяване на партньорството и засилването на контактите между двете страни. Заместник-министър Петров изрази надежда, че новооткритият търговски дом „Ашхабад“ в София ще насърчи и укрепи търговските връзки и стокообмена между България и Туркменистан.

В срещата участие взеха Мариета Захариева, изпълнителен директор на ИАНМСП, Маджиде Ахмедова, заместник-изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, Шамират Меретлиев, заместник-председател на държавния концерн „Туркменхимия“, Батир Сопиев, началник на управление „Външноикономически връзки“ в Министерство на търговията и външноикономическите връзки на Туркменистан.

Двустранният стокообмен между България и Туркменистан през последните години нараства динамично, основно в резултат на увеличения внос от Туркменистан на нефтопродукти. Българският износ силно варира през последните години, като се наблюдават колебания с голяма амплитуда, години със значителен ръст, така и със значителен спад (износът достига най-висока стойност през 2014 г. – 26,2 млн.щ.д.). Стоковата структура все още е ограничена.

След силно положителната тенденция в стокообмена през 2014 г., за съжаление през 2015 година е налице значителен спад от над 76% и стойност на стокообмена от едва 18,0 млн.щ.д. Налице е намаляване на вноса с 86,2% до 6,9 млн.щ.д. Износът от България достига 11,1 млн.щ.д., но това е намаление от 57,6% в сравнение с 2014 г. Налице е положително салдо за България от 4,2 млн.щ.д.
Страницата е редактирана последно на: 17.03.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube