Белоруски промишлен форум, 03-06 май 2016 г., гр. Минск, Република Беларус

Министерството на икономиката на Република Беларус организира Белоруски промишлен форум (03-06 май 2016 г.) в гр. Минск, Република Беларус, в рамките на който ще се проведе и 6-та борса за индустриалните подизпълнители.

Това е специализирано мероприятие, което има за цел насърчаване на сътрудничеството между промишлените предприятия (малки, средни и големи) и достигане на висока ефективност в производството, благодарение на разделението на труда, специализацията, оптимизацията на използваните производствено-технологични мощности и ресурси.

Допълнителна информация може да се получи на уеб страницата на Министерството на икономиката на Република Беларус www.economy.gov.by.
Страницата е редактирана последно на: 24.03.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube