Над 92% от фирмите в Шумен са малки и средни

Над 92% от фирмите в региона на Шумен са малки и средни предприятия. Това обяви Донка Иванова, областен управител на Шумен при откриването на конференцията „Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016 г.“, организирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Областния информационен център в града. Малкият бизнес е представен от 431 фирми. Над 57% от заетите работят в микро и малки предприятия, като фирмите са концентрирани основно в градовете Шумен, Нови пазар и Велики Преслав. „За нас е много важно развитието на малките и средни предприятия, за да могат да осигуряват устойчиви работни места. Подкрепяме всички мерки, които са насочени към подкрепа на този бизнес”, каза Донка Иванова. Като проблем тя очерта липсата на добре подготвени кадри. „В последните години имаме основно разминаване между професионалното обучение и потребностите на бизнеса, имаме потребност от специалисти, имаме безработица, формирана от липсата на такива, но няма среща между търсенето и предлагането”, заяви Донка Иванова.

Заместник- кметът на Шумен Боян Тодоров нарече малките и средни предприятия ключ към успеха на града. Те създават работни места и доходи, те са едни от най- сериозните данъкоплатци и инвеститори в нашия град, затова те трябва да получават подкрепа от общината, такова е разбирането и на новото кметство ръководство, което има амбицията да промени Шумен, да подобри условията на живот и да създаде възможност и пространство за предприемчивите хора”, каза Боян Тодоров. Участниците в конференцията бяха поздравени и от евродепутатът Ева Паунова. Във видео обръщението си тя посочи, че по отношение на плана „Юнкер” България е една от първите държави в Европа с две гаранционни споразумения, като те са обща стойност близо 300 млн. лв., очакванията са, че над 1500 малки и средни фирми ще се възползват от това споразумение.

Никола Стоянов, заместник-изпълнителен директор на ИАНМСП представи дейността на агенцията, новите мерки в подкрепа намирането на външни пазари и партньори за българския бизнес. Галина Минчева, управител на Областен информационен център- Шумен запозна участниците с възможностите за финансиране на проекти на бизнеса от Европейски структурни и инвестиционни фондове през 2016 г. по проект “Еврофондовете – Да създаваме заедно“.

Банка ДСК представи възможностите за достъп до финансови инструменти в подкрепа на малкия и среден бизнес. Тя лидер по доверие сред потребителите на финансови услуги у нас и умело съчетава традиции с постоянно обновление. Освен утвърден лидер в банкирането на дребно, в последните няколко години Банката се наложи и като надежден партньор на бизнеса. На всички компании от сегмента на корпоративния и малък и среден бизнес в страната, Банка ДСК осигурява високо ниво на обслужване в специализирани бизнес центрове, където чрез индивидуален подход на клиентите се предлага пълна гама от банкови продукти и услуги и финансови решения, съобразни с профила на компанията. Специализираните бизнес центрове на Банка ДСК предлагат всички улеснения на съвременното банкиране за бизнеса и са разположени на ключови места в по-големите градове в България, за да гарантират лесен достъп и бързо обслужване.

„Майкрософт България“ презентира новата програма „Модерният бизнес“, която е съвместна с ИАНМСП и е насочена към инвестиране в по-добрата конкурентоспособност, гъвкавост и ефективно управление на бизнеса за малките и средни предприятия. Програма „Модерният бизнес“ дава възможност на МСП да се възползват от безплатно внедряване на Office365.
Страницата е редактирана последно на: 24.03.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube