Агенцията за малки и средни предприятия прави конференции във Велико Търново и Плевен

Във връзка с новите практики на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и подобряване на комуникацията между държавата и бизнеса, както и за прилагане на активни мерки за насърчаване на предприемачеството, организираме конференции на тема: „Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016 г.“ във Велико Търново и Плевен. Събитията ще се проведат на 29 март (вторник) от 10 ч. в конферентната зала на хотел “Премиер” във Велико Търново. На 30 март (сряда) от 10 ч. е в зала “Плевен” на областната администрация в Плевен. Събитията ще бъдат открити от зам.-изпълнителния директор на ИАНМСП Никола Стоянов.

Очаква се в конференциите да участват широк кръг представители на малкия и среден бизнес, неправителствени организации, бизнес съюзи, и представители на местната власт. В програмата се предвижда да се представят дейностите на Агенцията за насърчаване на българските предприятия, новите мерки в подкрепа намирането на външни пазари и партньори за българския бизнес.

Експерти от Областните информационни центрове ще запознаят аудиторията с възможностите за финансиране на проекти на бизнеса от Европейски структурни и инвестиционни фондове през 2016 г. по проект „“Еврофондовете – Да създаваме заедно“. Ще бъдат представени възможности за достъп до финансови инструменти в подкрепа на малкия и среден бизнес от представители на Банка ДСК. Ще се разясни как се кандидатства с проекти по Националния иновационен фонд. Ще се презентира новата програма на ИАНМСП и Майкрософт България“ – „Модерният бизнес“, която е насочена към инвестиране в по-добрата конкурентоспособност, гъвкавост и ефективно управление на бизнеса за малките и средни предприятия. Програма „Модерният бизнес“ ще даде възможност на МСП да се възползват от безплатно внедряване на Office365. Ще се разяснят възможностите за финансиране и подкрепа на Старт ъп бизнеса.
Страницата е редактирана последно на: 28.03.2016Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: