Българо-монголски бизнес форум, 05.04.2016, София

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия организира българо – монголски бизнес форум на 05 април 2016 г. /вторник/. Събитието се организира съвместно с Посолството на Република Монголия в България. Форумът ще се проведе в София в голяма зала на Министерство на икономиката на улица Славянска №8, град София и ще бъде открит от г-жа Даниела Везиева – заместник-министър на икономиката и г-жа Раднаа Бурмаа – министър  на храните  и земеделието на Монголия.

Между Република България и Монголия съществуват дългогодишни добри търговско-икономически отношения. Въпреки това стокообменът между двете страни през последните години е незначителен по обем.

Активизиране на участието на българските МСП в икономическия обмен с Монголия следва да се търси главно чрез включването им в осъществяване на проекти в областта на информационните и комуникационните технологии, добивната промишленост, в инфраструктурното строителство, в енергетиката и ВЕИ, земеделието и производството на храни.

В рамките на форума се предвижда провеждане на двустранни бизнес срещи между монголски компании и заинтересовани български предприятия от следните сектори:  хранително-вкусова промишленост, селско стопанство и минно-добивна промишленост.

Фирмите, които имат желание за участие, следва да изпратят попълнена регистрационна форма най-късно до 1 април  2016 г. на e-mail: a.ivanova@sme.government.bg.  Участието на форума е безплатно.

 

Приложение: Регистрационна форма, Предварителна програма
Страницата е редактирана последно на: 28.03.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube