„Актуализиране на стратегията на ИАНМСП до 2020 г. и разработване на Средносрочната рамкова програма за подкрепа на дейности по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“

1. Публична покана – АОП форма / PDF формат

2. Указания за участие

Образци на документи

Приложение 1 – Техническа спецификация

——————————————————

Класиране на участниците:

Протокол 1

 
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube