Институциите ще подкрепят малкия и среден бизнес в Благоевград

Всички институции се ангажираха административно да помагат за развитието на малкия и среден бизнес в Благоевград. Това стана по време на конференция на тема: „Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016 г.“. Съдействие от страна на администрацията гарантираха областният управител Бисер Михайлов, зам.-кмета на Община Благоевград Янко Янков, Виктор Христов, началник на отдел “Комуникация и повишаване конкурентоспособността на МСП” в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Ирена Бойновска, национален координатор на евродепутата Ева Паунова показа видеообръщение от нея и пое готовност за съдействие при кандидатстване на фирми от региона по хоризонталните програми на Европейската комисия.

В рамките на информационното събитие Владимир Пенов, експерт в отдел „Комуникация и повишаване конкурентоспосбността на МСП“ в ИАНМСП представи дейността на агенцията, както и актуални мерки в подкрепа развитието на местния бизнес с цел намиране на външни пазари и партньори. Янислава Вангелова, експерт в Областен информационен център Благоевград запозна присъстващите с възможности за финансиране на проекти на бизнеса от европейските структурни и инвестиционни фондове през 2016 г. Кампанията е част от националната инициатива на мрежата от 28 информационни центъра в подкрепа на бизнеса: „Успешни заедно“.

Банка ДСК представи възможностите за достъп до финансови инструменти в подкрепа на малкия и среден бизнес. Тя лидер по доверие сред потребителите на финансови услуги у нас и умело съчетава традиции с постоянно обновление. Освен утвърден лидер в банкирането на дребно, в последните няколко години Банката се наложи и като надежден партньор на бизнеса. На всички компании от сегмента на корпоративния и малък и среден бизнес в страната, Банка ДСК осигурява високо ниво на обслужване в специализирани бизнес центрове, където чрез индивидуален подход на клиентите се предлага пълна гама от банкови продукти и услуги и финансови решения, съобразни с профила на компанията. Специализираните бизнес центрове на Банка ДСК предлагат всички улеснения на съвременното банкиране за бизнеса и са разположени на ключови места в по-големите градове в България, за да гарантират лесен достъп и бързо обслужване.

 

„Майкрософт България“ презентира новата програма „Модерният бизнес“, която е съвместна с ИАНМСП и е насочена към инвестиране в по-добрата конкурентоспособност, гъвкавост и ефективно управление на бизнеса за малките и средни предприятия. Програма „Модерният бизнес“ дава възможност на МСП да се възползват от безплатно внедряване на Office365.
Страницата е редактирана последно на: 08.04.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube