Конференция за отговорно управление на веригата за доставки в сектор „Облекло“

На 25 април 2016 г. в Брюксел ще се проведе Конференция на високо равнище за отговорно управление на веригата за доставки в сектор „Облекло“. Поканата за участие на български фирми и сдружения е от г-н Невен Мимица, европейски комисар за международно сътрудничество и развитие, изпратена в Министерство на външните работи. Работните езици са конференцията са английски, френски и немски.

Фирмите и сдруженията, които проявяват интерес към събитието, е необходимо да се регистрират до 11 април на онлайн платформата http://www.etouches.com/165460. От платформата може да се получи допълнителна практическа информация.

Програма на конференцията
Страницата е редактирана последно на: 13.04.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube