Малкият и среден бизнес в Добрич се запозна с възможностите за финансиране

Малкият и среден бизнес в района на Добрич се запозна с възможностите за финансиране по време на конференция „Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016 г.“, която се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). На събитието присъстваха широк кръг представители на малкия и среден бизнес, неправителствени организации, бизнес съюзи, КРИБ и представители на местната власт – Росица Йорданова, заместник- кмет на Добрич по икономическите въпроси и европейските фондове, както и Сали Феим, заместник-областен управител.

Регионалният представител на ИАНМСП за Североизточна България Николай Петканов представи дейностите на агенцията, новите мерки в подкрепа за намирането на външни пазари и партньори за българския бизнес. Също така разясни и как се кандидатства с проекти по Националния иновационен фонд.

Експерти от Областния информационен център, ръководен от Геновева Друмева, запознаха аудиторията с възможностите за финансиране на проекти на бизнеса от европейски структурни и инвестиционни фондове през 2016 г. по проект “Еврофондовете – Да създаваме заедно“.   Татяна Цвяткова, Мениджър “Партньори” в Майкрософт, презентира новата програма на ИАНМСП и “Майкрософт България“ – „Модерният бизнес“, която е насочена към инвестиране в по-добрата конкурентоспособност, гъвкавост и ефективно управление на бизнеса за малките и средни предприятия. Програма „Модерният бизнес“ дава възможност на МСП да се възползват от безплатно внедряване на Office365.

Дискутираните теми бяха от изключителна важност за представителите на бизнеса, които получиха допълнителна информация относно новите възможности пред тях. Христо Великов, собственик на кожухарски цех сподели с аудиторията своите добри впечатления от участието си в международно изложение,  организирано от ИАНМСП.
Страницата е редактирана последно на: 14.05.2016Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: