Агенцията за малки и средни предприятия представи приоритетите си пред бизнеса в Ямбол

Конференция на тема „Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016 г.“ се проведе в Ямбол, организирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). В нея участваха широк кръг представители на бизнеса, неправителствени организации, бизнес съюзи и други от област Ямбол. На събитието бяха представени новите мерки в подкрепа експортната дейност на българските предприятия. Освен това се разясни как се кандидатства с проекти по Националния иновационен фонд. Представена беше и нова програма, насочена към инвестиране в по-добра гъвкавост и ефективно управление на бизнес процесите в малките и средните предприятия. Разяснени бяха възможностите за финансиране на проекти на бизнеса от европейските структурни и инвестиционни фондове през 2016 г. от Областен информационен център – Ямбол.

На конференцията в Ямбол участваха над 37 мениджъри. Областният управител Димитър Иванов откри регионалната конференция. Участие взеха още зам.-кметът на община Ямбол Илиана Бицова, Деница Цонева – Областен информационен център и Даниела Илчева от Ямболска търговско промишлена палата. Тодор Илиев, регионален представител на ИАНМСП за области Ямбол, Сливен и Бургас представи дейността на агенцията.
Страницата е редактирана последно на: 14.05.2016Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: